GMG INSTAL

  Domowe oczyszczalnie ciekw
Informacje oglne
Parametry oczyszczalni
Stopie oczyszczenia ciekw
  Komunalne oczyszczalnie ciekw
  Cicie i obrbka
  Kraty koszowe
  Usuwanie skratek
  Pompownie
  Zastawki
  urawie
  Rekonstrukcje oczyszczalni
  Workownica osadu

Oferta > Przydomowe oczyszczalnie ciekw > Informacje oglne

Oczyszczalnia ciekw typu Stainless Cleaner suy do oczyszczania ciekw z pojedynczych rde, takich jak domy, hotele, pensjonaty, szkoy, restauracje itp. Oczyszczanie ciekw sanitarnych odbywa si sposobem biologicznym w nierdzewnym reaktorze. Proces ten przebiega automatycznie w jednym, zblokowanym kontenerze. Poprzez zastosowanie przegrd z nierdzewnej stali, wytworzono strefy aktywacji-nitryfikacji, denitryfikacji oraz sedymentacji.
SC 4

Mechaniczne podczyszczenie dopywajcych ciekw jest realizowany przy pomocy pneumatycznego systemu rozbijania nieczystoci mechanicznych, ktry umieszczony jest pod rurami dolotowymi. Urzdzenie to ma posta perforowanego kosza, ktry w celu rozbicia czstek mechanicznych przedmuchiwany jest przy pomocy spronego powietrza.

Cz denitryfikacyjna oddzielona jest przy pomocy nierdzewnej przegrody od komory aktywacji. Cao objtoci tej komory mieszana jest za pomoc hydropneumatycznych dysz.Pokrywa SC 4

Dodatkowym urzdzeniem w technologii jest zamontowane segmentowe pkole, umiejscowione w komorze napowietrzania. Skada si ono ze ciany oraz walca z pilastym przelewem. Stanowi ono osadnik wtrny BO.Dmuchawa SC 4

Komora napowietrzania wypenia pozosta cz kontenera. Komora ta natleniana jest przy pomocy dyfuzora drobnopcherzykowego umiejscowionego na dnie komory napowietrzania, podczonego do przewodw ze spronym powietrzem. Praca dyfuzora przebiega automatycznie bez koniecznoci wyprniania zbiornika.

Osad nadmierny odczerpywany z procesu oczyszczania ciekw zostaje poddany procesowi tlenowej stabilizacji, przez co nie tworzy dodatkowych przeszkd w omawianym procesie


Zagospodarowanie oczyszczalni
Aktualności - O firmie - Oferta - Szczegóły techniczne - Przykładowe realizacje - Kontakt
Valid HTML 4.01 Transitional

Projekt i realizacja LITGRAF DESIGN