GMG INSTAL

  Domowe oczyszczalnie ciekw
  Komunalne oczyszczalnie ciekw
  Cicie i obrbka
  Kraty koszowe
  Usuwanie skratek
  Pompownie
  Zastawki
  urawie
  Rekonstrukcje oczyszczalni
  Workownica osadu

Oferta > Workownica osadu

Workownica zasada dziaania

W konstrukcji zestawu filtracyjnego wyrnia si trzy podzespoy:

1.Komora mieszania osadu z flokulantem, czyli tak zwany mikser. Ilo podawanego osadu reguluje pompa dawkujca.
2.Komora nadawcza zakoczona na dole lejami nadawczymi wymieszanego osadu.
3.Komora filtrw workowych wraz z wann obciekow.

Proces odwadniania przebiega nastpujco. Znajdujcy si w zbiorniku osad za pomoc pompy toczony jest rurocigiem i trafia do miksera. Tam nastpuje jego zmieszanie zpodawanym ze zbiornika polielektrolitu flokulantem. Po zmieszaniu osad trafia do komory nadawczej. Wniej nastpuje rozprowadzenie osadu do lejw nadawczych filtrw workowych.

Napenienie workw osadem trwa do momentu ich penego wypakowania. Wtedy sonda poziomu maximum wycza pomp, adalsze filtrowanie osadu wworkach jest wspomagane nadcinieniem. Po upakowaniu zagszczonego osadu iodciekniciu filtratu, sonda poziomu minimum uruchamia cykl; nadawanie osadu, napenianie filtrw workowych - ktry trwa do osignicia penego poziomu maksimum.

Cykl ten powtarza si ijest kontynuowany a do cakowitego wykorzystania pojemnoci workw filtracyjnych

Przedostajcy si zworkw filtrat jest zbierany wwannie obciekowej, skd krcem O100 spywa grawitacyjnie izawracany jest do etapu biologicznego woczyszczalni.


automatyka workownicy


mikser osadu z flokulantem


workownica


zasobnik flokulantu z mieszadem i systemem dawkujcym


osad nadmierny po wymieszaniu z flokulantem


Aktualności - O firmie - Oferta - Szczegóły techniczne - Przykładowe realizacje - Kontakt
Valid HTML 4.01 Transitional

Projekt i realizacja LITGRAF DESIGN